uppdatering

På bloggen skriver jag i enkel dagboksform vad jag gör och tänker. Välkommen att dela min resa!
Just nu har bloggen en paus. Eventuella kommentarer skickas automatiskt vidare till min e-post.

torsdag 11 februari 2016

fastan i kyrkoåret

I går började fastan inför påsk. En tid för att anstränga sig lite extra för att komma närmare Gud och förbereda sig inför påsken. Den liturgiska färgen är nu blå i våra kyrkor och i prästens kläder. 
I söndagens gudstjänst i Lötenkyrkan förklarade Margareta Westin Olsson kyrkoåret i form av kamelpucklar. Höjdpunkterna är alltså Jesu födelse och Jesu uppståndelse. 


onsdag 3 februari 2016

Rosenius 200 år

Idag och i morgon är det stort födelsedagskalas på Johannelund!
Rosenius hyllas av namnkunniga forskare   och fans.
Dagens sensmoral: man blir en bättre, sannare och mer kristen människa med Rosenius som själavårdare.
Studierektor Åsa Granath vid bokbordet


Några av deltagarna under konferensdagarna


Affisch på födelsedagsbarnet.


måndag 18 januari 2016

Mina examina


Häromdagen fick jag ut min kandidatexamen i teologi, vilket är en fantastisk känsla. 
Utöver de 180 hp som ingår i den examen, så har jag klarat av 75 hp i teologi. Nu, under vårterminen ska jag läsa en kurs i bibelsyn på 7,5 hp. När den är godkänd är jag också behörig till att börja den sista praktiska terminen här på Johannelund (HT 2016). Om allt går som planerat blir jag klar för prästvigning i januari 2017. 
När jag fick dokumentet i min hand, så tänkte jag också tillbaka på mina tidigare examina, kemiingenjör och MSc i Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure. Däremellan gick jag även på Sigtuna folkhögskola; ett 1,5 år långt utbyte mellan kristna filippinska och svenska ungdomar och så gick jag även Svenska kyrkans grundkurs. 
Efter dessa utbildningar arbetade jag som universitetsadjunkt på Sveriges lantbruksuniversitet, där jag undervisade i miljökonsekvensbeskrivningar. 
När jag till slut är klar om ett år, så kommer jag att ha pluggat på sex stycken olika högskolor/universitet och ha alldeles för många poäng! :-)

torsdag 17 september 2015

några utvalda teser från Luther.

Luther var ju arg på vissa traditioner som hade utvecklat sig inom den katolska kyrkan. Det som pågick var att under pestens dödliga framfart i Europa hade en dödsångest hos människorna blivit mycket stark och man var rädd att ens synder inte skulle hinna bli förlåtna. Det kunde då leda till att man hamnade i skärselden i flera år för att "betala" för den botgöring som man inte hade hunnit med i livet. Kyrkan erbjöd avlatsbrev mot betalning, både för de levande och redan döda. Om man köpte ett sådant brev så blev man garanterad förlåtelse livet ut, och betalade man för någon som redan var död så fick den personen särskilt förbön i sk själamässor, så att tiden i skärselden skulle förkortas. Pengarna som kyrkan fick in på att sälja denna förlåtelse gick till bygget av den gigantiska Petruskyrkan i Rom. Ärkebiskopen av Mainz skrev ner de lämpliga belopp som skulle gälla: Kungar och deras familjer och biskopar skulle betala 25 rhenska gulden, abbotar, grevar och baroner 10, lägre adelsmän, präster 6 gulden, medborgare med egen inkomst 1 gulden och mindre bemedlade en halv gulden och de riktigt fattiga skulle be och fasta.

Några av Luthers teser som kritiserar detta lyder:
Nr 27. Den som försäkrar att en själ genast flyger ut ur skärselden, när myntet klingar i kassakistan, predikar ett mänskligt påfund.
nr 28. Säkert är att genom myntets klang i kistan ökas begäret och girigheten, men endast kyrkans förbön är i enlighet med Guds vilja.
nr 32. De som känner sig säkra på sin frälsning genom sina avlatsbrev kommer att dömas för evigt tillsammans med sina lärare.
nr 45. De kristna bör undervisas om att den, som seer en broder i nöd och går förbi honom för att köpa avlat, inte köper sig påvens förlåtelse utan Guds vrede.
nr 86. Varför kan inte påven, som nu är rikare än den rikaste Crassus, inte bygga en enda kyrka, Peterskyrkan, för sina egna medel hellre än med de troende fattigas pengar?

Hämtat från:
  • Martling, Carl Henrik (red.) (2007). Kyrkligt documentarium: kyrkans historia i dokument. Skellefteå: Artos

tisdag 18 augusti 2015

Tillbaka till Johannelund

I dag åkte jag till Johannelund efter ett långt sommarlov.
Välkommen hem!
I fikarummet Kaffernaum finns nya, fina kuddar och jag misstänker att det är vår hustomte Omar som har fixat hit dem, liksom han alltid pysslar om fikarummet och studentköket, till sina medstudenters glädje.
I biblioteket låg det två böcker framme på bordet där jag satte mig. Någon hade glömt en privat bok om den helige Ande och någon hade lämnat kvar litteratur om profeten Amos. Om nu Amos och den Helige Ande är med mig när jag sätter mig för att skriva min kandidatuppsats, så känner jag mig trygg. Det här blir bra!