uppdatering

På bloggen skriver jag i enkel dagboksform vad jag gör och tänker. Välkommen att dela min resa!
Just nu har bloggen en paus. Eventuella kommentarer skickas automatiskt vidare till min e-post.

lördag 31 mars 2012

begravning

Nu är jag just hemkommen från en släktings begravning. Det var mer omtumlande rent känslomässigt än jag hade förväntat mig. Lite svårt att beskriva.
Den här gången var jag också extra uppmärksam på vad prästen gjorde och hur griftetalet var upplagt och försökte se mig själv göra detsamma. Vid samlingen efteråt hamnade jag bredvid prästen och hade ett mycket intressant och givande samtal. Jag griper verkligen varje tillfälle att prata, fråga och lyssna på praktiska och andliga råd!
Gud, låt mig lita till att detta är min väg och att jag kommer att klara av att vandra den.
Kämpar med att lära mig alla GT-böcker.

torsdag 29 mars 2012

Niebuhrs bön

Bön:
Gud ge mig jämnmod

att acceptera det som jag inte kan förändra:
mod att ändra det som jag kan ;
och vishet att vara medveten om skillnaden.
Att leva dag för dag;
Att njuta var stund för sig;
Att acceptera svårigheter som vägen mot frid;
Att, som Han, ta sig an denna syndfulla värld
som den är och inte som jag skulle vilja ha den;
Att lita på att han kommer att göra allt rätt
om jag överlåter mig till hans vilja;
Att jag kommer att vara skäligen lycklig i detta liv
och för evigt vara i högsta grad lycklig med Honom
i det nästkommande.
Amen
(Reinhold Niebuhr, 1892 - 1971)

kristen och kvinna?

Ibland är man trött. Hjärnan går på högvarv och det blir svårt att sova för allt som ska bearbetas.
För första gången börjar en oro smyga sig på. Kommer familjens budget att hålla? Läser jag kurserna i rätt ordning? Hur ska jag få tid att reflektera mer över min tro och ro att utveckla mitt andliga liv?

Igår lyssnade jag på en föreläsning om synen på kvinnorna i den tidiga kyrkans utvecklig. Det var olika förhållningsregler för hur tex änkorna skulle göra, leva i celibat eller gifta om sig? Eller var idealet att varken män eller kvinnor skulle gifta sig, utan leva i celibat för att kunna hänge sig åt relationen med Gud? Den gifta kvinnan med ständiga graviditeter och barn som skulle hållas vid liv eller eventuellt begravas, och en man att pyssla om, ägnade sig mer åt det värdsliga än det andliga. Hon behövs ju också, men vilken status har hon i den kristna gemenskapen?
Ja, det finns förstås olika tolkningar av vad Paulus och hans efterföljare skriver och påbjuder, och numera tar forskningen hjälp av historiker som forskar om hur familjeförhållandena i det romerska riket generellt var under denna tid, vilket ger en ännu mer komplex bild än tidigare.

Själv är jag en gift trebansmor som vill bidra till familjens försörjning och samtidigt utvecklas till en andlig handledare. Är det praktiskt möjligt?

onsdag 28 mars 2012

Petrus och könsroller

Vad har jag lärt mig idag?
Om Petrusbreven; några skrevs av honom själv och några av hans lärjungar, men i hans namn. Det finns motsatta budskap om att man och kvinna är jämställda i äktenskapet och har skyldighet att älska varandra. Men det finns också stycken i breven som uttrycker att kvinnan är underordnad mannen. Ibland finns dessa båda budskap i samma brev och man tror att Petrus förkunnade jämställdhet, men några av hans efterföljare hävdade något annat.

trädgård och teologi

Just nu kombinerar jag studier med att skyffla jord. Det är en bra kombination. Då kan man tänka och samtidigt göra nytta i trädgården. Igår flyttade jag på ca 4 ton jord med hjälp av en granne och tre döttrar.

En gång fick jag rådet att om man någon gång kommer i en situation där man inte vill presentera sig som präst, så kan man säga att man är trädgårdsmästare istället. Det var ett bra råd, tycker jag. Man är någon som får något/n att växa. Och trädgårdsarbete är bland det bästa jag vet!

fredag 23 mars 2012

trevlig helg!

Idag var det mest administrativt jobb på jobbet, och så trädgårdsarbete hemma.
Men det finns alltid utrymme att prata teologi med människor som man möter! Vad betyder religion, vad har kyrkan för funktion i Sverige idag?
Nu är det helg och en resa med de två döttrarna står på schemat. Trevlig helg!

torsdag 22 mars 2012

GT

Nu är gamla testamentet avklarat. Iallafall med avseende på när böckerna skrevs på ett ungefär, vilken teologi och genre de har.
De handlar ganska mycket om förhållandet mellan folket och Gud och hur deras förbund ska upprätthållas. Foket faller gärna för frestelsen att tillbe andra gudar än Gud.
Det handlar också mycket om hur livet ter sig och hur det bör te sig. Relationer mellan människor; inom och utom äktenskapet och mellan folken och deras konfliketer och krig. Några tillspetsade utdrag (ur sina sammanhang) är när en  profet uppmanar de unga männen att inte ligga i bahåll och döda osyldiga människor bara för nöjes skull! och ett annat exempel är en profet som är orolig att bli utskrattad av en kvinnlig gäst om han inte förför henne.

tisdag 20 mars 2012

Hebreiska

Idag har jag lärt mig mina första ord på hebreiska. Ish och isha: man och kvinna. adam och adama: människa och jord. Gissa vilka texter vi har diskuterat?

måndag 19 mars 2012

att lära genom teori och praktik

Idag har jag läst igenom de fem Moseböckerna, iallafall i stora drag. Jag frågar mig om det är meningsfullt, och kommer fram till att det ÄR meningsfullt för mig.

Jag har också haft meningsfulla samtal med bekanta om Gud och om att få ett kall.
Varje dag är en förberedelse för mitt framtida yrke och jag övar på att lyssna, analysera, förklara och begrunda.

Det är spännande; det är livet.

söndag 18 mars 2012

Livets bröd, mässa

Midfastosöndag, med temat livets bröd. Evangelietexten handlar om när Jesus gör så att några bröd och fiskar mättar flera tusen människor.
Den gudtjänst som jag och lillan var på idag, var en sådan som man bara kan vila i, suga åt sig av kloka ord och känna sig befriad i och välsignad av. Text, ord och musik fungerade i en samklang och skapade en helhet och skönhet. Sådana gudtjänster och mässor vill jag vara delaktig i många, många gånger framöver, som församlingsbo, kyrkvärd och förhoppningsvis, så småningom, som präst.
Kram till alla som var där idag.

lördag 17 mars 2012

Allt för att utrota hungern

Idag stod jag en timme och samlade in pengar till Svenska kyrkans kampanj för att utrota hungern. Det var trevligt, faktiskt och jag hoppas att pengarna gör nytta när de kommer fram.

Annars har jag läst de två skapelseberättelserna i första Mosebok för att jämföra dem på olika sätt. Intressant.

fredag 16 mars 2012

positiv feed back

En dag på jobbet. En dag i veckan jobbar jag.
Idag var det flera stycken kollegor som kommenterade att det lyser av lycka om mig. Det är så roligt att höra! Och det blir väl så när man gör det man vill och mår bra av och är omgiven av underbar familj, vänner och bekanta. Och så blir den en god spiral när man får så fin feed back!

torsdag 15 mars 2012

GT som text

Vad har jag lärt mig idag?
Jo, nu har vi börjat med gamla testamentet i delkursen tradition, skrift och tolkning. Det finns en sk fyrkällshypotes om hur de fem Moseböckerna, Torah, har uppkommit. Alltså fyra olika textmassor som har skrivits ner under olika tidsepoker fogats samman. Forskarna söker efter andra texter än de bibliska för att belägga dem och ibland går det, ibland inte. Vandrade de verkligen i öknene? Fanns det någon som hette Moses? Kanske, men man vet inte. I Moseböckerna talas det om förbundet med Gud. Vad är ett förbund? Hur använders det begreppet i de dåtida kulturerna?
Vi fick lyssna på Leonard Cohens låt Hallelujah, och identifiera de olika GT-historierna som han refererar till i texten. Det är en bra låt, och nu är den ännu mer intressant att lyssna på.
I kungaböckerna får man lära sig om en massa kungar och om de var bra regenter eller ej enligt författaren, dvs höll sig kungen till den rätta läran?
Dagen avslutades med att beskriva vad en profet är för något. Ett ämne som fortsätter nästa vecka.

Personligen så varvade jag föreläsningarna med att ta hand om min lilla förkylda dotter, så det blev tvära kast mellan att lyssna på GT, Moses och att mata, byta blöja, vagga och leka.

tisdag 13 mars 2012

tenta 2

Så var andra tentan skriven. Den här gången hade jag inte feber, men lilltjejen var hemma med sin pappa och snorade.
Judendom, islam, urfolk, hinduism och buddhism. Det var mycket att hålla i huvudet och en del begrepp som jag inte kunde förklara på ett bra sätt. Det är bara att hoppas att jag klarar mig på det jag kunde.
Nu är jag ganska tom i huvudet, men måste jobba och handleda en student, innan jag kan åka hem och pyssla om familjen.

söndag 11 mars 2012

vad är ondska?

Dagen fråga: Finns ondskan som en egen kraft, eller är det frånvaro av godhet?

lördag 10 mars 2012

tröst?

Ja, vad ska man säga? Vissa dagar är inte lika roliga som andra. Ibland när man gör sitt bästa utifrån de medel man har, lyckas man ändå inte nå hela vägen fram. Det känns tråkigt.
Vad lär man sig av det?  Finns det något bibelord att söka tröst i? Ska leta lite.

fredag 9 mars 2012

lycklig

Jag bara njuter av att vara en lycklig människa.

torsdag 8 mars 2012

plikter, sanningar, budord och skyldigheter

Jag kämpar med hinduismen. Min lilla flicka som är 1,5 år är febrig, så jag sitter hemma och renskriver mina anteckningar.

Funderingar kring plikt, sanningar, budord och skyldigheter:
I Islamsk lära finns fyra plikter; bönen, fastemånaden, pilgrimsresan (gäller ej fattiga och sjuka) och den religiösa avgiften. Basen är att det finns en gud och Muhammed är hans profet. Människan är skapad god och bör leva i tacksamhet för den nåd som givits henne.
Inom hinduismen finns det tre skyldigheter; att viga sitt liv till det gudomliga genom att samla god karma, att vårda den egna trostraditionen (tex Vedaskrifterna) och att tacka sina förfäder för att man finns till genom att sätta nya människor till världen.
inte skada något levande väsen. Rättesnören: inte ljuga, inte stjäla, inte leva okyskt, vara givmild
Inom Buddhismen finns fyra sanningar:
1Livet är ett lidande om vi inte begriper hur vi ska leva, 2 Lidandet beror på männiksans livstörst, 3Livstörsten kan släckas och man kan nå Nirvana, frihet, 4Vägen till nirvana sker i åtta steg. De åtta stegen innebär att uppnå vishet, att bete sig på ett moraliskt sätt och att idka mental diciplin.
Judar och kristna har de tio budorden; Tro på en Gud, Missbruka inte Guds namn, Vila på söndagar, respektera mor och far, dräp inte, var inte otrogen, stjäl inte, ljug inte, ha inte begär efter andras hus, ha inte begär efter andras respektive eller någon annat som inte tillhör dig.
Dessutom: Älska herren över allt annat och din nästa såsom dig själv.
Vad säger allt detta om religionernas människosyn och världsuppfattning?


tisdag 6 mars 2012

själavård och plugg

Idag var det tid att vårda själen. Det kändes bra att få vägledning i mina funderingar och att få reda ut aktuella bibeltexter. Nu kan jag gå vidare i mina tankar och i livet. Det kommer att gå bra.

Annars pluggar jag gudsbilder hos judar, muslimer, indianer, hinduer och buddhister. Vilka texter är centrala för respektive religion, och vad heter de efterföljande, tolkande texterna? Vilka personer (läs män) och samhällsförändringar har avgörande betydelse för händelseutvecklingen inom religionerna? Var, när, hur hände allt?

måndag 5 mars 2012

tentaplugg

Geografi, historia och all världens religioner.
Intressant, spännande och nyttigt. Men.... det var 80-tal när jag läste något om dessa ämnen senast! HUR ska jag få in tidsperioder, begrepp och platser i huvudet på bara några få dagar? På tisdag är det tenta.
Andas, ta en sak i taget, få inte panik och börja jobba!

söndag 4 mars 2012

frälsarkransgudtjänst

Det var så vacker iordninggjort i kyrkan, med en labyrint markerad i golvet och med de olika pärlorna som stationer på vägen. Barnen sjöng sånger och tänkvärda tankar delades, som passade till respektive pärltema. Vi startade förstås med Gudspärlan och fortsatte sedan med tystnadspärlorna, jagpärlan, doppärlan, ökenpärlan, bekymmerslöshetspärlan, kärlekspärlorna, hemlighetspärlorna, nattens pärla och till slut uppståndelsepärlan.
Vi fick också tillfälle att sända och önska en av våra kära präster all lycka och välgång på hennes nya uppdrag som kyrkoherde i Brasilien. Efter fina tal och sånger till henne och hennes familj var det inte många ögon som var torra. Vi kommer verkligen att sakna henne! Kram!
Efter gudtjänsten var det stort kalas med korv, bullar och tårtor.
Frälsarkransen är så bra och jag vill än en gång tacka Martin Lönnebo som givit oss denna gåva.

lördag 3 mars 2012

familjedag

En familjedag med veckohandling, skjuts till cirkusträning och fika på eftermiddagen. Och sen laga middag till alla. Mamma och yngsta dottern är gnälliga, resten av familjen försöker hålla sig lugna.

fredag 2 mars 2012

en fin dag

Idag skiner solen och jag myser och gläds både åt det, och att det gick så bra för mig på den första tentan. jag fick VG (28 poäng av 30 möjliga) på kursen om religionspsykologi och religionssociologi, eller "Människan i det mångkulturella samhället". Nu suger jag lite på den karamellen innan plugget inför nästa tenta (om en dryg vecka) drar igång på allvar.

torsdag 1 mars 2012

människosyn

Buddisternas människosyn är att vi lider. Vi lider för att vi är självupptagna och strävar efter ständig statusökning. För att motverka lidandet och uppnå glädje ska vi idka självdiciplin, meditation och göra goda gärningar, då kan vår karma bli bättre och vi kan så småningom slippa födas igen och komma till Nirvana.

I islam var ju människosynen en annan: alla människor är födda goda och förblir så under sina liv. Men samtidigt är det viktigt att utföra sina plikter, som att be fem ggr per dag, osv. Man kan ju också begå synder som man måste be om förlåtelse för och kompensera på olika sätt för att komma tillbaka till sitt goda nivå igen.

Intressant.