uppdatering

På bloggen skriver jag i enkel dagboksform vad jag gör och tänker. Välkommen att dela min resa!
Just nu har bloggen en paus. Eventuella kommentarer skickas automatiskt vidare till min e-post.

torsdag 31 januari 2013

Nya bud för Johannelund

Stympad utbildning för präster på Johannelunds teologiska högskola - Dagen

Jag tycker inte att det är ett bra beslut. Svenska kyrkan förlorar något mycket värdefullt!

Tack, Marcus, för berörande ord

Mycket vackert, tänkvärt, känslosamt och rakt skrivet!

Marcus Birro Då-söker-jag-dig

Gud i tre aggregationsformer!

Att skriva hemtenta när man är lite förkyld och hängig kan lätt gå överstyr och inte bli så effektivt. En fråga som jag har skrivit lite på är om liknelsen mellan den treenige guden och vattnets tre aggregationsformer har en bra teologisk poäng. Det är ju lite roligt att fundera på det, eftersom jag själv har läst kemi tidigare i mitt liv.
Molekyler och atomer är mycket små byggstenar i vårt liv på jorden, och de har tre aggregationsformer: fast, flytande och gas. På samma sätt finns gud, som är det största vi kan tänka oss i tre former: fader, son och ande. De har olika uppgifter (som man kan beskriva på olika sätt): skapare, återlösare och hjälpare. Gud agerar i våra liv och i skapelsen i dessa tre former, men alltid som en Gud. När vattnet finns i form av is, kan vi gå på det, i flytande form kan vi dricka det, och i gasform kan vi känna det inpå bara huden. Det är ju faktiskt en bra liknelse!

onsdag 30 januari 2013

själavård i teorin

Vad är egentligen själavård? På vilket sätt har du kommit i kontakt med det?

Jag tror att den kortaste definitionen, enligt den litteratur som jag nu har läst, är när man bjuder in Gud i samtalet mellan två eller fler människor.
Målsättningen är att den som söker själavård ska få en tydligare relation till Gud.

På lektionen diskuterar vi olika skolor om relationen mellan pastoral teologi och modern psykologi. Är de motsatta och fiender till varann, kompletterar de varann eller för de en nära dialog med varandra?
I Sverige har vi sedan Freuds dagar bilvit mycket "psykologiserade" och införlivade i hans människosyn. Hur ska vi som ska vårda människors själar med en teologisk människosyn förhålla oss till den kulturen?
Vi får se....

lördag 26 januari 2013

Billstakyrkan i Sollefteå

Nu är vi här och vi har haft en kvällsgudstjänst, fikat, lekt och firat andakt med några av församlingsmedlemmarna i EFS, pingstkyrkan och missionskyrkan. Det blev en fin och rolig kväll.
På söndagen hade vi gudtjänst med församlingen,  och vi blev så varmt emottagna och vi i gruppen bidrog med våra respektive kvalitéer. Som mötesledare ramade jag in gudtjänsten genom att presentera oss och genom avslutande bön. Mina vänner läste söndagens text, predikade, accompangerade lovsången och höll vittnesbörd och bad för oss alla och för enskilda. Gud var tydligt närvarande och vi var alla tillfreds med våra respektive bidrag till helheten.

fredag 25 januari 2013

Predikoresa

Nu är vi på väg på vår predikoresa! En grupp förväntansfulla studenter som åker tåg och buss tillsammans från Uppsala till Sollefteå. Där ska vi träffa ungdomarna som hänger i Billstakyrkan och sedan hålla i gudstjänsten på söndag.

torsdag 24 januari 2013

Utsikt från skolkorridoren

Här är en vinterbild från Johannelund med utsikt ut mot Lötenkyrkans klockstapel.

treeingheten, själavård, och vardag

Jaha, idag var det treenigheten som var på agendan. Den har funderat på en hel del under året, så nu får jag lite mer teorier att ta till mig, och så får jag reflektera lite själv också. Det är hemtentan i dogmatik som jag sitter och skriver på...

Lite själavård har jag också hunnit med att läsa och begrunda idag. Herr Grevbo ville övertyga mig om att själavården är en självklar del av den praktiska teologin och inte något separat. Och han framhävde att efter andra världskriget så har själavården "avteologiserats" till att bli med inspirerad av freud och psykoterapin. Han vill att vi, själavårdande teologer, ska bli bättre på att klänna till själavårdens historia och bibliska kontext.

Vid sidan om dessa funderingar, så försöker jag pussla ihop hämtningar och lämningar till vår dotter, så att det passar i våra respektive scheman. Det är inte helt enkelt!

tisdag 22 januari 2013

att hålla morgonandakt

Den här terminen är det vår klass som ska hålla i morgonandakterna på måndagar och fredagar. Då får man varsitt tillfälle att ta hand om och den kommande söndagans text att hålla en liten predikan över. Sen kan det inramas med psalmer, bön, vittnesbörd, eller något annat som passar temat. Allt som att ska det ta 20 minuter. Och efteråt får man feed back från en lärare om vad som var bra och vad som kan göras bättre.
Puh, tror ni att det är nervöst?
På min lott kom två tillfällen, ett i februari och ett i maj, med två helt olika teman. Ett handlar om den kämpande tron (andra söndagen i fastan, 1 Kung 19:1-8) och den andra om att hjälparen kommer (söndagen före pingst, Joh 16:23-33). Det blir spännande!

måndag 21 januari 2013

psaltaren 138! tacksamhet.

Jag är bara så glad idag!
Det får illustreras med psalm 138 i psaltaren:

Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta,
inför gudarna sjunga ditt lov.
Jag faller ner, vänd mot ditt heliga tempel,
och prisar ditt namn,
du som är god och trofast.
Du har gjort mer än du lovat.
Du svarade mig när jag ropade,
och fyllde mig med kraft.
Alla jordens kungar skall tacka dig Herre,
ty de har hört dina ord.
De skall sjunga om Herrens härlighet.
Hög är Herren, men han ser de låga,
upphöjd och fjärran känner han allt.
När jag drabbas av nöd
bevarar du mitt liv.
Mot mina fienders vrede sträcker du ut min hand,
din starka hand räddar mig.
Herren skall fullborda vad han gör för mig.
Herre, din godhet varar för evigt.
Upphör inte med ditt verk!

lördag 19 januari 2013

betydelsefull julklapp

En julklapp var särskilt speciell för mig förra året. Min son gav mig ett kors att ha runt halsen som han hade gjort själv i slöjden. Det var två omständigheter som gjorde att det blev en extra betydelsefull present.
-Några dagar innan hade jag tappat bort det halsband med kors och dophjärta på, som jag brukade ha på mig, så jag behövde verkligen ett nytt kors.
-Sonen själv kallar sig för ateist, så det känns så omtänksamt att han valde att stå och tillverka just ett kors till sin mamma.

Rektors timme

Nu har jag varit med om en tik tradition på johannelund. Vid varje terminsslut så kommer rektorn till varje klass för att studenterna ska få möjlighet att ge återkoppling på hur den gångna terminen har fungerat både kurser, pastorala moment och temadagar och hur de har fungerat ihop.
Han lyssnade på, frågade om och antecknade våra synpunkter. Ett mycket fint bemötande. Och jag lärde mig ett nytt ord : studentcurling. Alltså hur mycket ska lärare serva studenterna och hur mycket ska de förväntas ta eget ansvar för sina studier. Det är ett aktuellt ämne på många universitet tror jag...

fredag 18 januari 2013

hemtenta i dogmatik, kristen troslära

Sitter med en hemtenta i dogmatik och en fråga lyder så här:
Formulera din egen modell för förhållandet mellan bibeln, kristen tradition, förnuftet och religiös erfarenhet. Ge skäl för dina ställningstaganden och skriv några ytterliga källor till den kristna trosläran som du skulle vilja ta med i din modell (och ange varför).

jaha du. Nu ska man börja tävla med Luther, Svenska kyrkan, påven och Augustinus, m.fl. om att formulera den kristna trons grunder och tolkning. Hm, vad tycker jag då?
Fortsättning följer.....

onsdag 16 januari 2013

Hemaltare

Vi har fått ett altare i hallen! Jag vet inte riktigt hur det gick till, men fint är det. Tack till familjemedlemmarna som ställde iordning det!

Mitt livs första predikan!

Så har jag skrivit ner mitt livs första predikan idag (9 jan)! På måndag ska jag framföra den inför några klasskamrater, så det är inte på "riktigt", men för mig är det ett stort moment.  Jag fick inspiration under gårdagens mässa och genom några tips under morgonfikat idag.
Denna stora händelse i mitt liv råkade inträffa på samma dag som jag fyller fyra decennier. Det blir en dag att minnas helt enkelt!
Texten som jag ska lägga ut är hämtad från Matteusevangeliet och brukar kallas missionsbefallningen. Det är det allra sista som händer i detta evangelium. Jesus har kallat lärjunarna till ett berg och de kommer dit i både tillbedjan och tvivel. Jesus säger (något förkortat): Åt mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem och lär dem att hålla mina bud. Jag är med er alla dagar till tidens slut.

Glädje

Nu sitter jag ensam i tystnad och läser om systematik teologi för att skriva hemtenta i ämnet. Det är härligt lyxigt och jag njuter.
Nu vill jag skicka ut lite glädje vidare till dig som läser detta. Ta vara på din dag och försök hitta glädje i det du gör.
Kram!

tisdag 15 januari 2013

andliga ledare?

Idag höll jag min allra första predikan. Det var inför några klasskompisar, en lärare och en videokamera. Det var ett stapplande försök, men någon gång ska ju vara den första, och man blir förhoppningsvis lite bättre med övning.

Något annat som jag vill dela med dig är ett filmtips om andliga ledare och frågan om de behövs eller inte. Vikram Ghandi vill här bevisa att andlighet i sig är bra, men att speciella ledare inte behövs. Hans metod är att själv bli en andlig ledare, en guru, hitta på en religion och samla lärjungar, som han sedan ska visa sitt rätta jag för. Det är intressant att se vilka komponenter han tar in i sin religion: ritualer, gemenskap, välsignelse, enskilda samtal, mm. Det är också intressant att lyssna på och se människors reaktion på hans person. Ja, det finns mycket att reflektera kring den här filmen och dess innehåll. Vad tycker du?

Här kan de se filmen med svensk undertext SVT UR "Guru-lurifax"
Här är filmens egen hemsida Kumaremovie

fredag 11 januari 2013

miljögifter och våra barn

Häromdagen skulle jag köpa ett läkemedel till mitt barn och farmaceuten erbjöd mig då ett märke som kostade hälften så mycket som det som stod på mitt recept. När jag undrade vilket land det produceras i (för att kunna gissa hur tillvekningsprocesser och utsläpp från fabriken och mijlölagstiftning och eventuell tillsyn och efterlevnad av dessa lagar fungerar i detta land), så gick det inte att få fram vilket land företaget verkar i. Min fråga gäller i stora drag,  hur många fiskar, mm, som får i sig den verksamma substansen från fabrikens utsläpp och om människor dricker detta vatten.
I Fyrisån i Uppsala finns höga halter av smärtstillande och anti-depressiva substanser som inte går att rena bort i vårt reningsverk. Och det påverkar livet i Fyrisån! och i förlängningen oss människor som bor här.

Andra aktuella och viktiga ämnen tas upp i dessa två bloggar som handlar om de gifter som är allra närmast våra barn.
Miljömamman skriver om gifter i våra hem:
http://www.happytday.se/milj%C3%B6mamman/del-2-i-dammet-damn-it

Och Naturskyddsföreningen vill att barnen bör gå på giftfria dagis!
http://blogg.naturskyddsforeningen.se/jonas/2013/01/10/giftfria-dagis-at-ungarna/#more-8018

ja, sådant kan också finnas i huvudet på en teologistudent....
För att få en teologisk knorr på temat, så lovar en präst i sin vigsel blans annat att "i sitt sinne vara vänd till Gud och till hela skapelsen.". Kanske kan dessa frågor vara ett exempel på att vara vänd till hela skapelsen?

tisdag 8 januari 2013

terminsskifte

Första dagen efter julledigheten som jag är på skolan igen.
På tisdagar firar vi mässa och det är praxisstudenterna som håller i den. Det var bara så fint att få börja dagen med psalmsång, predikan och eftertanke.
Sedan har jag suttit i biblioteket och skrivit ett kort PM om ämbetssyn, dvs vad gör en diakon och en präst jämfört med alla andra som är döpta, men inte vigda till särskild tjänst i kyrkan. Det blev mycket spring till Kafernaum för små fikapauser, för, sanningen å säga, var det inte den mest spännande uppgift som jag har haft... Men nu är det bara ett PM och en predikan kvar, så är höstterminen slut!
I vår ska jag läsa dogmatik, pastoral teologi, kyrklig pedagogik och psaltaren (7,5 hp per kurs).Vi väntar alla otåligt på schemat! Det som jag vet är att vi ska ha praktik i tre veckor och att jag kommer att vara här i Lötenkyrkan i Uppsala under den tiden.
Men innan dess, i slutet av januari ska min mentorsgrupp åka på predikoresa till Sollefteå. Vi har var och en olika uppgifter i ett möte med ungdomar, i en gudtjänst och i en andakt. Själv ska jag vara mötesledare under gudtjänsten. De andra har bland annat ansvar för musik, PP-projektor, bön, vittnesbörd och predikan. Lite nervöst är det.

söndag 6 januari 2013

Trettondagen

Idag kom de tre vise männen fram. Så här såg det ut i vår kyrka så. Herodes fick också vara med. Han som ville att de visar männen skulle berätta var den nyfödde kungen fanns. Men de vidder nöjen fick en dröm om att inte berätta det för Herodes. Istället gick de en annan väg hem och Jesus med familj flydde till Egypten. Under tiden dödade Herodes alla pojkar som var yngre än under två år i Betlehem. Han var en grym man som tog många människors liv av rädsla för att de skulle kunna ta hans makt ifrån honom.
Tänk om stjärntydarna inte hade fått någon dröm, utan gått tillbaka och berättat för Herodes om Jesus. Då Skulle han kanske ha dödat Jesus, men sparat många andra bebisars liv? Skulle gud behövt komma till jorden en gång till då?

onsdag 2 januari 2013

Vilket härligt år!

Vilket otroligt, fantastiskt år som jag har haft!
Jag har pluggat teologi så det sprutar om det och jag har sagt upp mig från min fasta tjänst på SLU.
Mina farhågor om att "jag kommer inte klara en enda tenta..... åtminstone inte utan tentaångest" kom på skam. Än så länge har det flutit på bra utan vare sig ångest eller omtentor. Även dagar då det har varit lite motigt, så har jag innerst inne alltid känt en enorm lycka. En lycka och tacksamhet över livet, familjen, möjligheterna, lärdomarna och människorna som jag får möta.
De kurser som jag nu kan se tillbaka på är: Religionsfilosofi, -sociologi, -psykologi, NT och GT exegetik (både A- och B-kurser), de stora världsreligionerna, kristendomens historia, etik och homiletik. Vilken nåd att få läsa allt detta spännande.
TACK, TACK, TACK!

Gott nytt år!