uppdatering

På bloggen skriver jag i enkel dagboksform vad jag gör och tänker. Välkommen att dela min resa!
Just nu har bloggen en paus. Eventuella kommentarer skickas automatiskt vidare till min e-post.

torsdag 5 september 2013

antagningskonferens genomförd

En mycket viktig milstolpe på vägen är avslutad.
Under söndag, måndag och tisdag hade vi, som söker till att bli prästkandidater och diakonkandidater för Uppsala stift sin antagningskonferens i Undersvik.
Det var otroligt intensivt för oss med alla intervjuer, uppgifter och snacket däremellan. Samtidigt var stiftsrepresentanterna mycket varma, respektfulla och omhändertagnde i sina bemötanden gentemot oss.
De moment som vi skulle göra var:
en intervju med biskopen ( en halvtimme), en intervju om vår personliga lämplighet till att arbeta som präst 8 en timme) och en intervju om vår syn på den kristna tron och läran (en timme). de som intervjuade hade läst de papper som vi själva hade skickat in om oss, och tre personers utlåtanden om hur de uppfattar oss som personer, ett rekomendationsbrev från någon präst som känner oss och ett utlåtande från den handledare som vi hade haft under vår praktik.
frågorna förljde både en mall och var anpassade efter våra respektive personliga erfarenheter.
Sedan hade vi två skrivuppgifter:
Vi skulle skrive en till två sidor om antingen nåd eller mission, och så skulle vi skriva ett brev till en vän som hade mist sitt barn i en olycka.
En gruppuppgift:
I en grupp om sex personer skulle vi diskutera om hur vi som församling skulle agera i en krissituation som hade inträffat, med barn från den närmaste skolan. medan vi diskuterade ämnet så satt det fem personer runt omkring oss och antecknade hur vi fungerde som grupp och hur vi tog oss an uppgiften.
En andatktsuppgift:
Vi skulle göra en andakt om ca 7 minuter, baserad på en bibeltext, en psalmvers och en bön och en förkunnelse om texten.
Och, som sagt däremellan gick vi på morgonbön och kvällsmässa, och åt frukost, fika, lunch och middag och fika igen. Allting tillsammans med både studenter och representanterna från stiftet.
Vi försökte slappna av så gott det gick, men visst var det hela tiden en viss anspänning i luften.
Nu ber jag för att vi alla ska bli antagna och få fortsätta våra studier med gott mod och med sikte på våra respektive yrken i framtiden.
Den 16-17 september får vi svar. Håll utkik på bloggen då!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar