uppdatering

På bloggen skriver jag i enkel dagboksform vad jag gör och tänker. Välkommen att dela min resa!
Just nu har bloggen en paus. Eventuella kommentarer skickas automatiskt vidare till min e-post.

fredag 30 augusti 2013

homiletikveckan till ända

Första veckan har gått och den har varit mycket intensiv.
Vi har fått lyssna till många fina och själavårdande talare på temat själavård i predikan. Några har haft mer fokus på själavård, människans psykologi och andra mer på predikan och församling. det jag kommer att minnas av dessa dagar är den värme och omsorg om oss som talarna hade. De är goda föredömen för oss och visade oss sin ömhet, sin teologiska kunskap och sin genuint grundade tro på ett mycket tydligt sätt. Tack för det.
Några nedslag ur innehållen: Bo Brander citerade Heliga Birgitta med orden att en predikan ska vara enkel och med få ord, den ska ge kärlek till själarna och vara grundad i ordet. han poängterade också att jesus är sträng och ställer höga krav på oss, eftersom han tror på oss. Men har är samtidigt en öppen famn, full av nåd och förlåtelse.
Liselott J. Andersson pratade om hur man som officiant kan närma sig dem som sörjer. Att som präst vara den som bär de sörjande. och att det både finns ord som ger mycket för en sörjande, och det finns tystnad, som också är viktig och givande i vissa situationer.
Fredrik Broché pratade om vad som gör ont och gott med mig ut ett utvecklingspsykologiskt perspektiv och använde begreppet anknytning som grunden för hur en god predikan kan hantera de olika stadierna som människor befinner sig i under livets gång (till exempel, sårbar, övergiven, ensam, ångestfull). 
Birgitta Asa utgick ifrån att livets mening är hela relationer. Hela relationer med mig själv, mina medmänniskor, med Gud och med jorden. Problemen är att det kan finnas sår, synd, bundenhet och betryck som söndrar relationerna. Då gäller det att predika och förmedla helande, förlåtelse, frihet och befrielse.
Till slut så fick vi några handfasta tips från Hanna Lundkvist, och hon gav oss ett citate från Kahlil Gibran att ta med oss på vägen: Dela med dig av din tro och kärlek till andra, men bjud inte in dem till din egen visdoms boning utan till tröskeln av deras egen själ.
Det var en mycket fin och tänkvärd visdom.
Som slutkläm på veckan fick vi övningsuppgiften att framföra en själavårdande predikan på ca 12 minuter för våra med-studenter (i mindre grupper) och ge varandra konstruktiv kritik på dem.

Nu sitter jag och pustar efter detta och laddar om till nästa utmaning.
på söndag åker jag iväg på antagningskonferensen. Den som jag har haft framför mig i ett och ett halvt år, ska nu bli av. Jag uppskattar alla förböner under den tiden (1-3 september).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar