uppdatering

På bloggen skriver jag i enkel dagboksform vad jag gör och tänker. Välkommen att dela min resa!
Just nu har bloggen en paus. Eventuella kommentarer skickas automatiskt vidare till min e-post.

onsdag 29 januari 2014

Prästvigning

På flera håll i landet vigdes präster och diakoner i domkyrkorna i söndags.
 I Uppsala var det fullt i kyrkan och en fin stämning och gosskören förgyllde mässan med sin skönsång. Efteråt var det samling på kyrkbacken med mingel och gratulationer.
 

evangelium enligt Markus, inledande reflektion

Nu är vi inne i att diskutera evangeliet om Jesus enligt Markus. Det skrevs ner någon gång mellan år 64 och 70, och man antar att han/Markus återberättade vad han hade hört från sin nära vän Petrus, om Jesus.

Efter att Jesus har döps av Johannes alldeles i början på evangeliet, så sätter han igång att frestas av demoner och att driva ut onda andar ut folk. Människor flockas kring honom för att bli botade från sjukdom eller för att han ska utföra exorcism på dem. Jesus botar och visar på sin andliga förmåga, men ibland flyr han ifrån folkmassorna upp i bergen, ut på sjön eller ut i öknen. Där undervisar han sina tolv lärjungar genom att ge dem liknelser och förklara dem, men lärjungarna fattar inte, hur mycket de än försöker.
Markus verkar vara en van berättare och han har byggt upp sin historia retoriskt och teologiskt medvetet, men han skriver på ett mycket enkelt språk och inte i någon riktig kronologisk ordning. Språket liknar stundtals en berättelse som man ibland kan höra på bussen, typ: "Och sen sa' han... och då ba' hände det.... och sen ba' gick han vidare, och de andra ba' - vad görru? och han ba' - fattarnitrögt, eller? och sen kom en annan och ba' - du är ju helt knäpp! och han ba' - ni är inte mycket klokare! och sen ba' gick de vidare.....".

I den senaste svenska översättningen från år 2000, så har man valt att ta bort några "och sen", så att meningarna flyter på lite bättre.

..fortsättning följer, när jag har lärt mig mer om detta evangelium....

torsdag 23 januari 2014

Teman till uppsatser

Idag samlades några av oss studenter för att starta upp vårt arbete med att skriva kandidatuppsats. Vad skriver teologer om när de får välja ämne till sin c-uppsats? Här kommer några av våra tankar kring teman.
Vill Gud att kristna äter kött?
Vad har demonerna i Markusevangeliet för kristologi?
Hur fungerar ledarskapet hos kyrkoherdar i svenska kyrkan?
Hur utvecklades Einar Eidems själavård mellan 1920 och 1950?
Hur kan bra exempel på pedagogikska gudstjänster för och med barn utformas?
Varför väljer någon att gå ut ur EFS?
Vilka olika ställningstaganden fanns inom svenska kyrkan gentemot rasbiologi?
Vilken teologi förmedlar jourhavande präster på svenska kyrkans hemsida?
Hur fungerar andliga oaser i köpcentra?

Det blir spännande att se var vi landar om några månader!

tisdag 21 januari 2014

Sakta ner

Mitt i allt det roliga så sinade orken. Jag måste prioritera om, och bromsa tempot lite. Kroppen vill vila och hjärnan behöver vara ifred ett tag.
Det är bara att ta en dag i taget och lyssna inåt och ta emot den hjälp som erbjuds.

Gud, ta mina händer och led mig på dina vägar i den takt som du finner lämplig.
Amen

söndag 19 januari 2014

Tack för religionsstudier

Vilken ynnest det är att få syssla med det som man tycker är intressant, spännande, utmanande och fascinerande!
Tack, tack, tack Gud, för att du kallade mig till detta liv.

Dagens ord
Ni ska söka mig och ni ska också finna mig, om ni frågar efter mig av allt ert hjärta.
Jeremia 29:13

fredag 17 januari 2014

Klarade tentan, gr 15 hp

Idag fick vi tillbaka tentan i grekiska; tre kastade sig inte, fyra fick G och tre fick VG.
Det var svårt! Och vår professor emeritus Birger Olsson är mycket noggrann.
Jag klarade mig med god marginal och är så nöjd, stolt och glad som man kan vara.
 
Dagens ordspråk blir: Befall dina verk åt Herren, så hava dina planer framgång.
Ordspråksboken 16:3

onsdag 15 januari 2014

VT 14


Så var då denna svåra tenta avklarad (grekiskan). Förhoppningsvis klarar vi oss.
Den termin som börjar nu kommer jag att gå kurser i att tolka Markusevangeliet och senare Galaterbrevet (exegetik med språk) och parallellt med det ska jag försöka skriva en kandidatuppsats. Dessutom kommer jag att gå en pastoral kurs i homiletik (predikokonst). Några dagar förväntas jag också vara med på stiftets temadagar och i stiftets grupp för prästkandidater. Och så ordnar Johannelund några obligatoriska. teologiska dagar.
Det kommer inte att vara brist på göromål de kommande månaderna, tror jag...

tisdag 14 januari 2014

Terminen igång igen

Det blev ett ordentligt jullov för min del den här gången. Nu är jag hemma igen efter en semestervecka på Kanarieöarna. I morgon skriver vi tenta på grekiskan, 15 hp. Det blir spännande att se hur det går för oss. Vi kämpar med att lära oss så mycket som möjligt utantill vad gäller glosor, grammatik och meningsbyggnad.  På ett sätt kan vi ganska mycket, men vi är inte så kaxiga när vi tänker på hur resultatet på tentan kommer att bli...

torsdag 9 januari 2014

Ljus

Vi tänder ett ljus och ber en bön i svenska kyrkan på Gran Canaria.

fredag 3 januari 2014

Krubba i köpcentrum

En detalj från krubban i Gränby centrum. Jesus har ganska vuxna drag, för att vara nyfödd!