uppdatering

På bloggen skriver jag i enkel dagboksform vad jag gör och tänker. Välkommen att dela min resa!
Just nu har bloggen en paus. Eventuella kommentarer skickas automatiskt vidare till min e-post.

torsdag 23 januari 2014

Teman till uppsatser

Idag samlades några av oss studenter för att starta upp vårt arbete med att skriva kandidatuppsats. Vad skriver teologer om när de får välja ämne till sin c-uppsats? Här kommer några av våra tankar kring teman.
Vill Gud att kristna äter kött?
Vad har demonerna i Markusevangeliet för kristologi?
Hur fungerar ledarskapet hos kyrkoherdar i svenska kyrkan?
Hur utvecklades Einar Eidems själavård mellan 1920 och 1950?
Hur kan bra exempel på pedagogikska gudstjänster för och med barn utformas?
Varför väljer någon att gå ut ur EFS?
Vilka olika ställningstaganden fanns inom svenska kyrkan gentemot rasbiologi?
Vilken teologi förmedlar jourhavande präster på svenska kyrkans hemsida?
Hur fungerar andliga oaser i köpcentra?

Det blir spännande att se var vi landar om några månader!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar