uppdatering

På bloggen skriver jag i enkel dagboksform vad jag gör och tänker. Välkommen att dela min resa!
Just nu har bloggen en paus. Eventuella kommentarer skickas automatiskt vidare till min e-post.

onsdag 15 januari 2014

VT 14


Så var då denna svåra tenta avklarad (grekiskan). Förhoppningsvis klarar vi oss.
Den termin som börjar nu kommer jag att gå kurser i att tolka Markusevangeliet och senare Galaterbrevet (exegetik med språk) och parallellt med det ska jag försöka skriva en kandidatuppsats. Dessutom kommer jag att gå en pastoral kurs i homiletik (predikokonst). Några dagar förväntas jag också vara med på stiftets temadagar och i stiftets grupp för prästkandidater. Och så ordnar Johannelund några obligatoriska. teologiska dagar.
Det kommer inte att vara brist på göromål de kommande månaderna, tror jag...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar