uppdatering

På bloggen skriver jag i enkel dagboksform vad jag gör och tänker. Välkommen att dela min resa!
Just nu har bloggen en paus. Eventuella kommentarer skickas automatiskt vidare till min e-post.

tisdag 11 mars 2014

Objektivt eller subjektivt genetiv?

Just nu läser jag en artikel om ett uttryck som återkommer i Paulus brev, nämligen pistis Kristou. Det kan översättas på två olika sätt, tro på Kristus eller Kristi trofasthet. Beroende på vilket man väljer får Paulus teologi olika innebörd. Ungefär så långt förstår jag av artikeln, men sedan blir det för komplicerat. Vad allt detta får för konsekvenser i våra kristna liv diskuteras lite grand i artikeln och jag förstår att det är viktigt för var och en att ta ställning i frågan och att kunna argumentera för sitt val, men hur jag själv ska komma så långt är en gåta för mig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar