uppdatering

På bloggen skriver jag i enkel dagboksform vad jag gör och tänker. Välkommen att dela min resa!
Just nu har bloggen en paus. Eventuella kommentarer skickas automatiskt vidare till min e-post.

fredag 4 april 2014

Paulus födslovåndor

Den kurs som jag nu läser handlar om Galaterbrevet och det språk som Paulus använder när han vill förklara för församlingen i Galatien att de inte ska omskära hedningar innan de kan bli kristna, utan att det är genom dopet som vi alla blir ett i Kristus vara sig vi har bakgrund som judar, greker, slavar eller som fria män och kvinnor. Den bok som vi läser av Eastman, fokuserar på Paulus relationella språk och hans moderliga metaforer för att förklara och motivera Galaterna att tro på evangeliet om Kristus och stå fast i det.
 En lektion ägnade vi helt åt versen: 4:19, som i bibel 81 översätts med "mina barn, som jag än en gång måste föda med smärta till Kristus har förkroppsligats i er" och i översättnigen från 1917 lyder "I mina barn, som jag nu åter med vånda måste föda till livet, intill dess att Kristus har tagit gestalt i eder!. Min egen, lite mer bokstavliga tolkning bli så här: "Mina barn, för vilka jag igen är i födslovåndor tills Kristus tagit gestalt i er."
 Vår diskussion handlade om ordet födslovåndor och hur man översätter det och varför Paulus använder en så exklusivt kvinnlig metafor om sig själv, som man. Och använder vi idag ordet födslovåndor i svenskan, eller måste vi skriva om det till att föda i smärta? Skulle man kunna säga att han hade värkar? eller sammandragningar? Är det själva arbetet (eng: "labor") som han syftar till eller krystningarna under utdrivandet av fostret? Ja, ja det är nördigt, och det är ju en metafor för en andlig förlossning, men det är ganska kul att diskutera!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar