uppdatering

På bloggen skriver jag i enkel dagboksform vad jag gör och tänker. Välkommen att dela min resa!
Just nu har bloggen en paus. Eventuella kommentarer skickas automatiskt vidare till min e-post.

onsdag 8 maj 2013

Genesis bibelkommentar

Puh,
Nu är det tung litteratur på gång. Jag har lyckats läsa 100 sidor bibelkommentar om första mosebok kaptel 1 till 11 (av totalt 50 st kapitel) på två dagar! Den författare (Brueggemann) som har skrivit kommentaren som jag läser är kristen och tolkar skapelseberättelserna ur ett mycket teologiskt, kristet perspektiv. Vad vill egentligen författarna berätta om Gud och relationen mellan Gud och människorna? är hans primära fråga. Han tycker det är av underordnad betydelse om berättelsena är historiskt verifierbara eller vilken litterär genre de tillhör. Han ser skapelseberättelserna mer som en predikan till folket (Israel) om hopp och tillit till Gud som översköljer sin skapelse med kärlek och glädje.
 Det är en rolig författare som inte värjer sig från att vara tydlig med sin teologi! Men hans språk är svårt och kräver stor koncentration.

Brueggermann, Walter, 2010, Interpretation- A bible commentary for Teaching and preaching- Genesis, Westminister John Knox Press: Louisville Kentucky

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar